Bedrijf Plus

Verzuim is een kostbare zaak. U bent 2 jaar verplicht om het salaris door te betalen bij ziekte van uw werknemers. Daarnaast bent u ook hierna 10 jaar verantwoordelijk als uw (ex)-medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Er gaat veel geld om in de sociale zekerheid. Voor elke onderneming gaat het al snel om 20 tot 25 procent van de loonsom. Het is de moeite waard om te onderzoeken voor welke groep werknemers bijzondere regelingen gelden. Het controleren van deze informatie en alles wat hiermee samenhangt kan u veel geld besparen.

Bedrijf Plus helpt u meer regie te krijgen en dit levert geld op.

Contactpersoon

Onze contactpersoon namens Bedrijf Plus is Angelo Wiegmans.
Meer info op www.bedrijfplus.nl