Kempen Continu | de ondernemer en bestuursaansprakelijkheid

Risico’s zoals aansprakelijkheid zijn onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap. Wanneer u uw onderneming runt vanuit een besloten vennootschap (bv) wil dat niet zeggen dat u niet meer persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld. Wanneer u de bv onbehoorlijk bestuurt of schade toebrengt aan de onderneming of derden loopt u het risico dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld; u krijgt dan te maken met bestuurdersaansprakelijkheid. Ronald van der Land van Ratio Accountants vertelt u graag meer over deze aansprakelijkheidsvorm en wat het voor u kan betekenen.

Zorgvuldig handelen

Het is als ondernemer, zeker in deze tijden, belangrijk om de juiste keuzes te maken en zorgvuldig te handelen. Als bestuurder moet u onder meer zorgen voor het helder vastleggen en nakomen van afspraken met uw leveranciers en klanten, goede arbeidscontracten met uw personeel, en het tijdig doen van belastingaangiften en de betaling daarvan. Als bestuurder komt er dus veel op u af.

Een bestuurder heeft een andere rol dan een aandeelhouder, maar soms heeft u beide ‘petten’ op als u een afweging moet maken. Als aandeelhouder zou u misschien het liefste winst willen uitkeren, terwijl u met uw bestuurlijke pet twijfelt daaraan vanwege de huidige onzekerheid in de wereld. Om het risico van aansprakelijkheid te voorkomen moet u de juiste keuzes maken.

Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt in elke fase van uw onderneming te maken krijgen met aansprakelijkheid; niet alleen als de onderneming failliet is gegaan, maar ook als uw onderneming nog gewoon functioneert kunt u als bestuurder het risico lopen aansprakelijk gesteld te worden voor gemaakte fouten. Wie u hierbij aansprakelijk kan stellen, hangt af van de situatie.

Bij interne bestuurdersaansprakelijkheid gaat het over uw aansprakelijkheid tegenover de bv die u bestuurt. Dit gebeurt wanneer u uw taak niet langer behoorlijk vervult. U kunt daarop aangesproken worden door een collega-bestuurder, een (mede) aandeelhouder of curator.

Er is sprake van externe bestuurdersaansprakelijkheid als u door derde partijen aansprakelijk wordt gesteld. Dit kan door een leverancier (op grond van onrechtmatig handelen), een curator (in geval van faillissement), de Belastingdienst (wegens het niet betalen en/of niet melden van betalingsonmacht belastingen en premies), of door een misleidende jaarrekening of het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Conclusie

U hebt weliswaar een bv met een beperkte aansprakelijkheid, maar dat betekent wel dat u zich aan de regels moet houden en zorgvuldig als bestuurder moet handelen. U heeft zojuist kunnen lezen dat een bestuurder onder bepaalde omstandigheden toch privé aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van de vennootschap.

Laat u dus op tijd adviseren en begeleiden om valkuilen van bestuurders-aansprakelijkheid te voorkomen. Het gaat tenslotte ook om bescherming van uw persoonlijke vermogen!