Help! De omgevingswet, moet ik wat doen?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt alles wat met de bescherming en ontwikkeling van een gezonde en veilige leefomgeving heeft te maken. De invoering van de Omgevingswet biedt zowel kansen als uitdagingen voor overheden en...