Help! De omgevingswet, moet ik wat doen?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt alles wat met de bescherming en ontwikkeling van een gezonde en veilige leefomgeving heeft te maken. De invoering van de Omgevingswet biedt zowel kansen als uitdagingen voor overheden en...

Help, verkoop ik mijn bedrijf?

Is je bedrijf verkoop-klaar? Hoe kun je ver van tevoren al voorsorteren op een eventuele verkoop? Ben je klaar om jouw bedrijf over te dragen? Niet alleen op papier, maar ook mentaal? Jan Timmers en Rob Bierens nemen je tijdens deze ontbijtsessie mee in hun proces van...

AI, Chat gpt & meer …

AI ’s nachts en AI ’s ochtends. Sinds de lancering van ChatGPT lijkt de hele wereld erover te praten. Artikelen, opiniestukken, ingezonden brieven, nieuwe startups en tools gerelateerd aan AI blijven dagelijks verschijnen, direct of indirect. We racen met...
Overzicht wet- en regelgeving voor uw onderneming

Overzicht wet- en regelgeving voor uw onderneming

Aangezien het niet meer lukt om op korte termijn een expertsessie te organiseren, willen we jullie middels dit schrijven op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving omtrent de onderwerpen energie, arbo en...