Aangezien het niet meer lukt om op korte termijn een expertsessie te organiseren, willen we jullie middels dit schrijven op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving omtrent de onderwerpen energie, arbo en milieu.

Er komt de laatste tijd veel op ondernemers af. De klimaatverandering en de energietransitie zijn hot items geworden. Vrijwel dagelijks zijn deze onderwerpen in het nieuws. Ook in Den Haag is de noodzaak tot verandering doorgedrongen. In rap tempo volgt nieuwe wet- en regelgeving elkaar op, waarbij niet alleen de industrie in beeld komt, maar ook het MKB haar steentje moet gaan bijdragen. We merken in de praktijk dat veel ondernemers niet helder in beeld hebben welke wet- en regelgeving voor hun bedrijf van toepassing is of dat ondernemers wel op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, maar het moeilijk vinden om een start te maken met de daadwerkelijke uitvoering daarvan. 

Toch is het belangrijk om concrete stappen te maken. We zien namelijk ook dat controles aangescherpt worden en dat er in sommige gevallen behoorlijke sancties staan op het niet naleven van de geldende wet- en regelgeving. Zorg dus dat u op tijd actie onderneemt, om vervelende gevolgen te voorkomen!

Om u meer inzicht te geven in de materie, vindt u hier een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving waaraan uw onderneming in 2023 moet voldoen. Wij hopen u hiermee op weg te helpen, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat dit schema de nodige vragen oproept. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Stefan Walta via stefan.walta@sambv.nl of telefonisch via 06-14445881.