Kempen Continu – Stefan Walta (Adviesbureau SAM)

Op 1 januari 2021 zijn de nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 7910-1 en -2:2020 gepubliceerd. Deze richtlijnen vervangen de in 2010 verschenen versie en geven aanwijzingen met betrekking tot gas- en stofexplosiegevaar bij het opstellen van een gevarenzone-indeling. De wijzigingen in NPR 7910-1 en -2 leiden tot herbeoordeling van de ATEX-zones. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw Explosieveiligheidsdocument (EVD).

Richtlijnen omtrent explosieveiligheid

ATEX is een afkorting van het Franse ‘ATmosphere EXplosible’ en behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar, uit de Europese richtlijnen van explosieveiligheid. ATEX-normen en richtlijnen verplichten bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen om maatregelen te nemen zodat hun werknemers op veilige wijze kunnen werken.

Één van deze normen bestaat ook uit het opleiden van uw medewerkers zodat zij weten hoe ze veilig kunnen werken binnen een explosiegevaarlijke zone. Dat doet u middels een ATEX-opleiding. Deze, en alle andere door u genomen voorzorgsmaatregelen, legt u vast in uw EVD.

De belangrijkste wijzigingen

In de op 1 januari 2021 gepubliceerde Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR 7910-1 en -2:2020) zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Wij hebben de meest voorname voor u op een rijtje gezet:

Beoordeling van explosie risico’s
Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse wordt het beschermingsniveau (of een aanvullend beschermingsniveau) van materieel in ATEX-zones vastgelegd in documentatie.

Brandbare nevels
Brandbare nevels kunnen ook bij vloeistoffen met een hoger vlampunt een explosieve atmosfeer vormen. De gevarenzone-indeling van brandbare nevels is nu uitgezonderd in de NPR.

Een nieuwe gevarenzone: ‘inert gebied’
Er is een nieuwe gevarenzone gedefinieerd, het zogenaamde ‘inert gebied’ (IG). In een inert gebied is zuurstof verdrongen door een inert gas (inertisering).

Kwalificatie van personeel
De gevarenzone-indeling dient te worden uitgevoerd door personen die kennis van zaken hebben.

Afwijkend Gebied
Er is opgenomen dat een Afwijkend Gebied niet mag grenzen aan een gevarenzone.

Hoofdstuk ‘Werkzaamheden in ATEX-zones’ uit NPR verwijderd
Het hoofdstuk ‘Werkzaamheden in ATEX-zones’ heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe norm; NTA 7914 ‘Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied’ is nu in ontwikkeling.

Heeft u op basis van bovenstaande vragen over wat dit voor uw bedrijf betekent? Adviesbureau SAM kan u hierbij helpen en informeren. Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl.