Kempen Continu | expertsessie 04-10-2022 | Huub Wilborts (van Empel Inspecties en Advisering)

De veranderende wet- en regelgeving in het kader van Milieu en stikstof 

Het mondiale klimaatvraagstuk, energiebesparende maatregelen, en zaken als de stikstofcrisis zorgen ervoor dat ook u als MKB-bedrijf meer en meer te maken krijgt met nieuwe verplichtingen.

Als bedrijf is het belangrijk om snel in te kunnen spelen op veranderingen binnen uw branche. Optimaal beheer van uw installaties zorgt voor efficiënter omgaan met energie, veiliger zijn voor mens en milieu, kosten besparen en meer continuïteit in uw bedrijf.

Ieder van deze belangen verdient de volle aandacht en waar ze elkaar raken is een goede balans nodig.

Op de bijeenkomst van Kempen Continu van 4 oktober wordt u door Van Empel Inspecties en Advisering bijgepraat over de over de veranderende wet- en regelgeving in het kader van Milieu en stikstof en praten we u bij over onze inspecties en hoe we u daarin kunnen ontzorgen.

 

Programma 4 oktober

  • 7.00 uur Ontvangst en ontbijt
  • 7.30 uur tot 8.30: Presentatie incl. vragenronde door Huub Wilborts
  • 8.30 tot 9.00 uur: Netwerken

Aanmelden voor dinsdag 4 oktober:

5 + 6 =